Thiết lập liên lạc / điều khiển trên APP (Android và IOS)

Thiết lập liên lạc / điều khiển trên ứng dụng (Android và IOS)

Có thể cài đặt thiết bị bằng chương trình điện thoại và APP đơn giản hóa các hướng dẫn lập trình SMS, giúp cài đặt nhanh hơn.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Ứng dụng liên lạc 3G (Android)

Ứng dụng liên lạc 3G (Android)
Ứng dụng Android

Hệ thống Android có thể được cài đặt tại thiết bị của chúng tôi như mô hình dưới đây:
Kiểm soát truy cập GSM: SS1106B-03, SS1206B-03, SS1401D2
Máy liên lạc GSM: SS91B-M, SS91BV-M, SS1204-M, SS1404, SS1204AO-K12H-3, SS1603-01, SS1603-08, SS1603-12-multi, SS1603-12-đơn

Ứng dụng liên lạc 3G (IOS)

Ứng dụng liên lạc 3G (IOS)
Ứng dụng iOS

Hệ thống Iphone có thể được cài đặt tại thiết bị của chúng tôi như mô hình dưới đây:
Kiểm soát truy cập GSM: SS1106B-03, SS1206B-03, SS1401D2
Máy liên lạc GSM: SS91B-M, SS91BV-M, SS1204-M, SS1404, SS1204AO-K12H-3, SS1603-01, SS1603-08, SS1603-12-multi, SS1603-12-đơn

Ứng dụng chuông cửa video WiFi (Android và IOS)

Ứng dụng chuông cửa video WiFi (Android và IOS)
TH-601W-APP

Ứng dụng "DIY Smart" là ứng dụng khách Android cho camera IP p2p, có thể thực hiện giám sát trực tuyến video mạng, liên lạc thoại thời gian thực, ghi và phát lại video mạng ... vv bằng công nghệ P2P